hej@konstverkarna.se

Runor och amuletter

Runor för spådom och vägledning i olika frågor som är viktiga för dig. Amuletter med bindrunor skapade unikt för dig, som hjälper dig att nå dina mål. Handgjorda i raku i samklang med alla de fyra elementen. Eld - Luft - Vatten - Jord.